• آدرس دفتر تهران: میدان حسن آباد، به سمت میدان حر، روبروی خیابان میردامادی، مجتمع تجاری اکبری، طبقه اول ، واحد5
  تلفن :  91303585 021
  آدرس دفتر قزوین: خیابان شهید انصاری، ساختمان N12، طبقه اول، واحد 1
  تلفن: 5-33241384 028
 • اینستاگرام: Bazar123.ir
 • ایمیل: info@Bazar123.ir

 • آدرس دفتر تهران: میدان حسن آباد، به سمت میدان حر، روبروی خیابان میردامادی، مجتمع تجاری اکبری، طبقه اول ، واحد5
  تلفن :  91303585 021
  تلفن :  91303585 021 
 • آدرس دفتر قزوین: خیابان شهید انصاری، ساختمان N12، طبقه اول، واحد 1
  تلفن: 33241384 028
  تلفن: 33241385 028
 • اینستاگرام: Bazar123.ir
 • ایمیل: info@Bazar123.ir